„NOWAK” Przemysław Nowak

Pierwoszewo 10
64-510 Wronki

NIP: 787-198-07-32
Adres e-mail: beton.nowak@wp.pl

Telefon: +48 694 966 809

Telefon biuro: +48 696 499 710